HİZMETLERİMİZ

Maden Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri

Madencilik faaliyetlerinin arama, hazırlık, üretim, üretim sonrası rehabilitasyon ve izleme dönemlerinde en önemli hizmet alanlarından birisi de laboratuvar hizmetleridir.

Maden analiz laboratuvarlarında madeni tanımlamak ve ekonomik girdiyi artıracak uç ürünlere dönüştürmek için birçok laboratuvar çalışması yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalar genel olarak dört bölüme ayrılabilir.

Mineraloji – Petrografi Laboratuvarları: Mineralojik petrografik analizler, XRD, kömür petrografisi, sıvı kapanım, SEM, Mineral Serbestleşme (MLA), FT-IR analizleri.

Kimyasal Analiz Laboratuvarları: Klasik yöntemler, XRF, ICP-OES/MS, kupelasyon gibi kimyasal, jeokimyasal, analizler.

Teknoloji Laboratuvarları: Cevher zenginleştirme, endüstriyel hammaddeler ve seramik malzeme araştırmaları, metalik malzeme araştırma analizleri.

Fiziksel Test Laboratuvarları: Doğal veya kompozit her türlü malzemelerin fiziksel analizleri.