HİZMETLERİMİZ

MADEN MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

MADENCİTY, sektörde öncü olma hedefi doğrultusunda güçlü altyapısı ve profesyonel uzman kadrosu ile Türkiye’nin 7 bölgesinde onlarca firmaya maden müşavirliği ve yetkilendirilmiş tüzel kişilik (YTK) hizmeti vermektedir. Ticari ve etik kurallara uygun bir şirket politikası izleyerek, kanun ve yönetmelik gibi mevzuata hakim, ruhsat sahiplerinin daima yanında ve sürekli danışmanı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda; gerek yıllardır sektörde olan maden ruhsat sahiplerine hizmet vermekte, gerekse yeni yatırımlar ile sektörde yerini almak isteyen firmalara yol arkadaşlığı yapmaktadır. Maden müşavirliği kapsamında; maden, çevre, orman gibi alanlarda her türlü danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, ytk kapsamında da her türlü rapor, proje ve teknik belge hazırlamaya yetkili bir kurumdur.

Bu amaçla; ruhsat sahiplerinin ihtiyaç duyacakları her türlü rapor, proje ve teknik belge taleplerini eksiksiz yerine getirmek, firmaların ilgili kurumlar ile iş ve işlemlerinin takibinde ihtiyaç duyacağı maden müşavirliği ve her türlü danışmanlık hizmetlerinde ruhsat sahiplerinin daima yanında olmak ve sektördeki tüm paydaşlarımız ile yol arkadaşlığı yapmak önceliğimizdir.

MADEN DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 • Arama Ruhsat Müracaatları İçin; Ön İnceleme Raporu Ve Maden Arama Projesi Hazırlanması,
 • Ön Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,
 • Genel Arama Faaliyet Raporunun Hazırlanması,
 • Detay Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,
 • İşletme Projelerinin Hazırlanması,
 • Hammadde Üretim İzin Belgesi Ve Projesinin Hazırlanması Hizmetleri,
 • Ruhsat Terk Raporlarının Hazırlanması,
 • Ruhsat Devir İşlemleri,
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporlarının Hazırlanması,
 • Ruhsat Birleştirme / Küçültme Projelerinin Hazırlanması,
 • Jeolojik Etüt/Jeoloji Haritalarının Hazırlanması,
 • 3 Boyut Modelleme, Restorasyon, Topografya Haritalarının Hazırlanması,
 • Sondaj Hizmetleri / Sondaj İzinlerinin Alınması,
 • Hali Hazır, Termin Planı, İmalat Ve Maden Jeolojik Haritalarının Çizimi,
 • Kaynak Rezerv Raporunun Hazırlanması Ve Üç Boyutlu Modelleme
 • Rezerv Tespiti Ve Arazi Etütlerinin Yapılması,
 • Kapasite Raporlarının Hazırlanması,
 • Gsm (Gayri Sıhhi Müessese) İzinlerinin Alınması,
 • Tam Teknolojik Numune Analizlleri,
 • Mera Vasfı Değişikliği Talebi Dosyasının Hazırlanması,
 • Orman Dosyalarının Hazırlanması Ve Orman İzinlerinin Alınması