HİZMETLERİMİZ

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİK (YTK)

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK); Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından yetkilendirilerek, Maden Kanunu kapsamında MİGEM’e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili kılınmış, ilgili yönetmelik kapsamında faaliyetlerini yürütecek tüzel bir kurumdur. Bireysel anlamda hizmet veren maden müşavirlerinin ve 2016 öncesinde hizmet veren teknik nezaretçi hizmetlerinin birlikte kurumsal bir kimlik ile verilmesi hedeflenmiştir.

MADENCİTY; bu amaçla almış olduğu YTK yetkisi ile, MİGEM tarafından yasal muhatap veyetkili bir kurum haline gelmiştir. Arama ve işletme ruhsat sahipleri,yapacakları sözleşme ile 01.01.2017 tarihinden sonra rapor, proje ve her türlüteknik belgelerini kurumumuz aracılığı ile hazırlayarak  MİGEM’e sunabileceklerdir.

YTK HİZMETLERİMİZ

 • İşletme Ruhsatlı Sahaların (29. Madde Kapsamında) Faaliyet Raporlarının hazırlanması (Faaliyet Bilgi Formu,Satış Bilgi Formu ve İmalat Haritasının Hazırlanması),
 • MİGEM’de Ruhsat Sahaları İle İlgili İşlemlerin Takip Edilmesi ve Belirli Periyotlarda Ruhsat Sahibine Bilgi Verilmesi,
 • Ruhsat Sahibi Adına;  İhalelik Sahaların Takip edilmesi, Bilgi verilmesi ve  Müracaat Evraklarının Hazırlanması
 • Ruhsat Alan Sorgulaması, Bilgi dökümanlarının alınması, Arama Ruhsat Müracaatlarının Yapılması,
 • Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman Atama ve İstifa İşlemlerinin  Yapılması,
 • MİGEM’e Verilen Projelerin Takibi,  İhtiyaç Halinde Gerekli  Revizyonların Yapılarak Sonuçlandırılması,
 • Maden Ruhsatlarının Devir İşlemlerinin Takibi,
 • Rödovans ve Taşeron Sözleşmelerinin Hazırlanması,
 • Sevk fişi taleplerinin yapılması ve sevk fişlerinin alınması,
 • İşletme izni alınması ve sürecinin takibi,
 • Proje takibinin yapılması ve raporlanması,
 • Heyet Raporları Ve Tutanaklarının Temin Edilerek Ruhsat Sahibine Bilgi Verilmesi,
 • Madencilik ile ilgili rapor, proje ve her türlü teknik hizmetin verilmesi,
 • Ruhsat Sahaları İle İlgili Hukuki Problemlerde; Maden Mevzuatı ve Maden  Hukuku Konusunda Bilgilendirme Yapılması,
 • Ruhsatlarla İlgili Olarak; İzinler, Kurum Görüşleri, İl özel İdare, Orman , Çevre İle İlgili İşlemler Hakkında Bilgi vermek ve Yönlendirmek,

 • Ruhsat Sahalarına Periyodik Kontrollerin Yapılması ve EK-4 Değerlendirme Raporunun Hazırlanması, Saha Hakkında Tedbir ve Önerilerde Bulunulması,