Türkiye Maden Haritası

MADEN HARİTALARI

Madenlerimiz madencilik alanında ilk sistemli ve geniş ölçülü araştırma 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile başlamıştır. MTA ülkenin her yerinde etüt yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında birçok yeni maden yatakları bulunmuş, bilinen maden yataklarına yeni rezervler ilave edilerek ülkenin maden potansiyeli belirlenmiş ve haritalanmıştır.

Bu amaçla; ruhsat sahiplerinin ihtiyaç duyacakları her türlü rapor, proje ve teknik belge taleplerini eksiksiz yerine getirmek, firmaların ilgili kurumlar ile iş ve işlemlerinin takibinde ihtiyaç duyacağı maden müşavirliği ve her türlü danışmanlık hizmetlerinde ruhsat sahiplerinin daima yanında olmak ve sektördeki tüm paydaşlarımız ile yol arkadaşlığı yapmak önceliğimizdir.